HASIERA

“Edariaz gain, sagardoa da kultura,

da historia, da ingurugiroa…

Gauza asko da”. 

LOGOTIPOS